Sveitsisk premium tannpleieSveitsisk premium tannpleie

Velg ditt land Norge Norge
Bestillinger over 800 kr leveres fraktfritt!
Sikker betaling
Levering innen 2-5 dager

Table of Contents

1   Omfang
2 Registrering
3 Opprettelse av kontrakt
4 Priser
5 Henting fra forretningsstedet
6 Levering, videresendingskostnader
7 Tildeling av bruksrettigheter for digitalt innhold og programvarelisenser
8 Forbehold om tittel, Opphevelse av kontrakt
9 Effektiv periode og oppsigelse av kontrakten i tilfelle abonnementsavtaler
10 Forfallsdato og betaling
11 Lovfestet angrerett for Curaden / Curaprox-varer
12 Garanti og ansvar
13 adresser
14 Personvern, opphavsrett, varemerker

Versjon av 27. april 2020 
 

1) Omfang

Disse generelle betingelsene (GTB) gjelder for forretningsforbindelser mellom Flegis d.o.o., et datterselskap av Curaden AG, (heretter: Curaprox / Curaden) og forbrukere eller virksomheter (heretter "Kunde" eller "Kunder") i den siste versjonen som er tilgjengelig når du åpner nettstedet eller bestiller produkter med hensyn til produktene som vises av Curaprox / Curaden i nettbutikken.

Disse GTB-avtalene skal, med de nødvendige vilkår, gjelde for kontrakter for levering av digitalt innhold, programvarelisenser eller kuponger, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Når du leverer programvarelisenser, er selgers plikt å oppgi en lisensnøkkel som muliggjør bruk av programvaren som selges. Kunden tilegner seg ingen immaterielle rettigheter til programvaren. Når det gjelder egenskapene til programvaren, er den relevante produktbeskrivelsen autoritativ.

Disse GTB kan gjelde for kontrakter angående produkter (varer eller tjenester) som leveres i form av en engangslevering eller en pågående levering ("abonnementsavtale"). I tilfelle en abonnementsavtale forplikter Curaprox / Curaden seg til å levere det nødvendige produktet gjennom den avtalte effektive perioden av kontrakten.  

Fra tid til annen kan personvernerklæringen [hyperkobling] eller den nåværende GTB-en til nettbutikken tilpasses, suppleres eller endres. Hver gang du går inn på eller besøker nettstedet, skal versjonen av nettstedet som er tilgjengelig på det tidspunktet være den autoritative versjonen. Besøk denne siden regelmessig for å se de nyeste reglene. Vi vil holde deg informert om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen ved å vise et varsel på nettstedet vårt og / eller mobile apper, samt en oppdatert versjon av personvernerklæringen. Hvis du ikke er enig i de modifiserte reglene, vennligst informer oss om din innvending ved å sende en e-post til info@curaprox.si [e-postadresse til landsbutikken] og slette brukerprofilen din, hvis du har opprettet en, innen ikrafttredelsesdatoen for Forandringene. Uten at du avbestiller, vil din brukerprofil fortsette å vises under de nye reglene, selv etter datoen for endringene.

En “forbruker” i denne GTB betyr enhver person som inngår juridisk bindende transaksjoner for formål som ikke primært er kommersielle og / eller kan tilskrives uavhengig forretningsaktivitet. En "virksomhet" i forbindelse med disse GTB betyr en person eller juridisk enhet eller partnerskap med juridisk personlighet som inngår en juridisk bindende transaksjon i utøvelsen av kommersiell eller uavhengig forretningsaktivitet.

Bestillinger og leveranser er bare mulig i Slovenia [tilpass til landbutikk]. Bestillinger kan utelukkende legges av Kunder som er minst 18 år eller som har fått signatur fra sin juridiske representant.

Disse generelle forretningsbetingelsene gjelder utelukkende. Curaprox / Curaden vil ikke gjenkjenne noen av kundens forretningsbetingelser som strider mot og / eller avviker fra nærværende forretningsbetingelser, med mindre Curaprox / Curaden uttrykkelig samtykker til slike vilkår skriftlig i det spesifikke tilfellet. 

2) Registrering

Hver bestilling av varer krever registrering som kunde og / eller oppretting av en brukerprofil hos Curaprox / Curaden. Flere registreringer under forskjellige navn eller adresser er forbudt.

Curaprox / Curaden kan når som helst tilbakekalle autorisasjonen uten å oppgi noen grunner. I så fall har Curaprox / Curaden rett til å blokkere og slette brukernavnet og tilhørende passord umiddelbart.

3) Opprettelse av kontrakt

Presentasjonen av produktutvalget Curaprox / Curaden i nettbutikken utgjør ikke et tilbud om å inngå en kjøpsavtale med kunden. Det er ikke bindende.

Ved å klikke på “Kjøp nå” -knappen, gir kunden et bindende tilbud om å kjøpe.

Ved å plassere en bestilling hos Curaprox / Curaden på internett (nettbutikk), via e-post, telefon, faks eller annen kommunikasjonskanal, gir kunden et tilbud om å inngå en bindende kjøpsavtale med Curaprox / Curaden. Kunden vil motta en bekreftelse på mottak av bestillingen ("Bekreftelse på mottak av ordre"). Bekreftelsen utgjør ikke aksept av tilbudet, men kun informerer kunden om at Curaprox / Curaden har mottatt bestillingen. Curaprox / Curaden vil informere Kunden om eventuelle feil i informasjonen om produktsortimentet på nettstedet og gi Kunden et tilsvarende mottilbud der det er hensiktsmessig.

Kontrakten med blir dannet når Curaprox / Curaden uttrykkelig godtar Kundens tilbud ("Ordrebekreftelse") eller når Curaprox / Curaden sender det bestilte produktet til Kunden.

Curaprox / Curadens aksept er underlagt lovligheten av bestillingen og tilgjengeligheten av de bestilte varene eller tjenestene. Hvis Curaprox / Curaden ikke kan godta Kundens ordre, vil Kunden motta et varsel om utilgjengelighet i stedet for aksept av bestillingen. Produkter som ikke kan leveres midlertidig vil bli reservert for Kunden, og Kundens bestilling forblir gyldig.

4) Pris

Prisene som gjelder på kjøpstidspunktet og bestillingen i euro (EUR) [tilpasset landvaluta], gjelder for kjøp og bestilling av varer og tjenester. Vi forbeholder oss retten til prisendringer.

Prisendringer er mulige, i hvilket tilfelle prisen som gjelder på tidspunktet for bestillingen skal gjelde.

Alle priser inneholder den slovenske merverdiavgiften (moms) til lovlig sats og eventuelt forskuddsgjenvinningsgebyret.

Prisene inkluderer ikke ekstra videresendingsutgifter (som oppstår mellom Curaprox / Curaden og Kunden).

5) Henting fra forretningsstedet

Med forbehold om forhåndsavtale via telefon, kan kunden hente produktet fra et avtalt forretningssted for Curaprox / Curaden.

Ved produkthenting, blir kontrakten med Curaprox / Curaden dannet når Curaprox / Curaden uttrykkelig godtar Kundens tilbud ("Bestillingsbekreftelse") eller når Curaprox / Curaden overleverer produktet til Kunden.

6) Levering, videresendingskostnader

Curaprox / Curaden skal levere varene som er bestilt så raskt som mulig til adressen gitt av kunden i bestillingen eller (hvis PayPal er valgt som betalingsmåte) til posten som registreres hos PayPal. Curaprox / Curaden har rett til å levere varer eller utføre tjenester i mer enn en del i den grad det er rimelig for kunden. Når Curaprox / Curaden leverer i flere avdrag, skal Curaprox / Curaden påta seg ekstra portokostnader.

Leveransen skal skje i henhold til videresendingsutgiftene som er oppgitt i den konkrete saken.

Leveringstiden i Slovenia er vanligvis 1 til 3 virkedager [tilpasset landhandel]. Informasjon gitt om estimert leveringstid er ikke bindende.

Digitalt innhold, kuponger og programvarelisensnøkler leveres utelukkende til kunden via elektronisk overføring (i) ved nedlasting eller (ii) eller via e-post, etter Curaprox / Curadens valg.

7) Tildeling av bruksrettigheter for digitalt innhold og programvarelisenser

Med mindre annet er angitt i beskrivelsen av innholdet i Curaprox / Curaden Online Shop, gir Curaprox / Curaden Kunden en ikke-eksklusiv rett, begrenset i tid og rom, til å bruke innholdet som er gjort tilgjengelig for private og / eller forretningsformål.

Levering av en lisensnøkkel for en programvarelisens gir Kunden rett til å bruke programvaren og / eller innholdet som er angitt i den relevante produktbeskrivelsen og lisensbestemmelsene i den grad det er beskrevet der.

Enhver overføring av innholdet til tredjeparter eller kopiering til tredjeparter utenfor omfanget av disse GTB og / eller av lisensbestemmelsene er ikke tillatt uten selgers samtykke til slik overføring til tredjeparter av lisensen i henhold til kontrakten.

Retten som gis på denne måten trer ikke i kraft før Kunden har betalt det fastsatte kontraktsgebyret i sin helhet.

8) Forbehold om tittel,Opphelvelse av kontrakt

Curaprox / Curaden forbeholder seg retten til alle varene som er levert til full betaling.

Hvis Kunden bryter kontrakten, spesielt ved ikke å oppfylle betalingsforpliktelsene til tross for å motta en påminnelse fra Curaprox / Curaden, kan Curaprox / Curaden hevde kontrakten, etter å ha satt en rimelig avdragsfri periode, og kreve retur av varene Curaprox / Curaden beholder fortsatt tittelen. Gjenvinning eller tilknytning av varene fra Curaprox / Curaden utgjør opphevelse av kontrakten. Eventuelle videresendingsutgifter som påløper, skal bæres av kunden. Curaprox / Curaden er autorisert til å selge varene etter gjenvinning.

Curaprox / Curaden forbeholder seg retten til å avstå fra å inngå en kontrakt i tilfelle det negative resultatet av en kredittsjekk. 

9) Effektiv periode og oppsigelse av kontrakten i tilfelle abonnementsavtaler

Abonnementsavtaler er åpne, men er dannet i minst den virkningsperioden som er angitt i den aktuelle produktbeskrivelsen i Curaprox / Curaden Online Shop. Abonnementsavtalen kan sies opp når som helst i løpet av minimumsperioden, med virkning fra utløpet av den gjeldende minimumsperioden, eller etter utløpet av den gjeldende minimumsperioden når som helst med 14 dagers varsel sendt per brev eller per faks / e- post til adressen spesifisert i punkt 13.

Ovennevnte skal ikke berøre ekstraordinær oppsigelse for god sak. God grunn skal anses å eksistere hvis fortsettelse av kontraktsforholdet frem til avtalt opphørsdato eller til utløpet av oppsigelsestiden ikke kan anses som rimelig for den oppsigende parten i lys av omstendighetene i den spesifikke saken, etter å ha veid begge parters interesser.

10) Forfallsdato og betaling

I bestillingsprosessen godtar Curaprox / Curaden kun betalingsmåtene som vises til kunden (i nettbutikken). Curaprox / Curaden forbeholder seg retten til å avtale skriftlig med sine kunder til andre betalingsmåter enn de som er nevnt i denne delen.

For betalingsbehandling via nettbutikken bruker Curaprox / Curaden betalingsløsningen Mollie av Mollie B.V., for å tillate kunden sikker og sikker betaling med kredittkort eller mulige alternative betalingsmåter.

I tilfelle betaling via en betalingsmåte levert av PayPal, blir betalingen behandlet av betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: "PayPal"), underlagt PayPal-vilkårene for bruk, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / brukeravtalen full eller - i tilfelle Kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betalingsbetingelsene uten en PayPal-konto, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- full.

Kjøpesummen og eventuelle videresendingsutgifter forfaller og betales ved inngåelse av kontrakten, underlagt paragraf (3). Hvis det er avtalt kontant på forhånd ved bankoverføring, forfaller betalingen og betales umiddelbart etter kontraktsinngåelsen, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.

Curaprox / Curaden kan kreve uten å oppgi noen grunn på forhånd. Bestillingen blir behandlet etter mottak av betaling.

Hvis kunden misligholder betalingen, har Curaprox / Curaden rett til å kreve et fast påminnelsesgebyr som er spesifisert i bestillingsprosessen. Ovennevnte berører ikke Curaprox / Curadens rett til å kreve ytterligere kompensasjon, spesielt for kostnadene ved gjeldshåndhevelse gjennom et inkassobyrå eller advokat.

Kuponger til Curaprox / Curaden Online Shop må innløses før bestillingsprosessen er fullført, og ingen fradrag vil bli tillatt deretter.

Kuponger kan utløses utelukkende under de vilkår og betingelser som er angitt på kupongen og for produktgruppene som er spesifisert på kupongen. Visse produkter kan ekskluderes fra kupongkampanjen.

Kuponger eller lovlig tillatte rabatter (f.eks. Volumrabatter) kan ikke brukes kumulativt på en individuell bestilling. Kuponger kan ikke innløses for kontanter.

Kupongen er overførbar. Curaprox / Curaden kan effektivt oppfylle sine forpliktelser ved å tilby ytelse til enhver kupongbærer som innløser den i nettbutikken.

11) Lovbestemt angrerett for Curaden / Curaprox-varer

Informasjon om angrerett:

Du har rett til å trekke tilbake denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Tiden for tilbakekalling er 14 dager fra den dagen du, eller en tredjepart utpekt av deg (men som ikke er transportør), overtok den siste varen.

For å kunne utøve din angrerett må du varsle oss (Flegis doo, Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, telefon +386 2460 53 42, faks +386 2460 53 43, e-post: info@curaprox.si [tilpasse til land]) av din beslutning om å trekke kontrakten ved å sende oss en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, en faks eller en e-post). Hvis du ønsker det, kan du bruke vedlagte tilbakekallingsskjema, men det er ikke noe krav om å gjøre det.

Du kan også fylle ut og sende inn tilbakekallingsskjema eller annen entydig erklæring online via kontaktskjemaet på nettstedet vårt. Hvis du sender inn varselet om tilbakekalling online, sender vi deg en bekreftelse på mottaket uten unødig forsinkelse (f.eks. Via e-post). Du blir ansett å ha overholdt tilbakekallingsperioden hvis du sender varselet om tilbakekalling før perioden utløper.

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du trekker tilbake denne kontrakten, er vi pålagt å tilbakebetale alle betalinger vi mottok fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt eventuelle tilleggskostnader som påløper som et resultat av at du valgte en annen leveringsmetode enn den laveste kostnaden standardlevering som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og minst innen 14 dager fra dagen da vi mottok varselet om tilbakekalling av denne kontrakten. Refusjoner behandles med samme betalingsmåte som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg. Vi belaster deg ikke noen gebyrer for refusjonen. Vi kan holde på å fullføre refusjonen din til vi har mottatt varene tilbake, eller du har levert oss bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som skjer tidligere.

Du er forpliktet til å returnere eller overlevere alle varer til oss uten unødig forsinkelse, men minst innen 14 dager fra dagen du ga oss beskjed om tilbakekalling av denne kontrakten.

Ovennevnte krav anses å være oppfylt hvis du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden. Vi påtar oss returfraktkostnadene, forutsatt at du bruker returfraktetiketten som er levert av oss for forsendelse fra landet der leveringen ble gjort til deg, ellers vil du bli bedt om å betale returfraktkostnadene. Du er kun forpliktet til å dekke eventuelle avskrivninger i verdien av varene hvis avskrivningen kan tilskrives feilaktig håndtering av varene når du undersøker tilstanden, egenskapene og funksjonen.

Tilbakekallingsskjema

(Hvis du ønsker å oppheve kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og returner det til oss)

Novus Dental AS
Johannes Bruns gate 5
0452 Oslo
Telefon: 22 42 72 00
E-Mail: info@curaprox.no

Jeg / vi (*) hevder herved kontrakten inngått av meg / oss (*) for å kjøpe følgende varer (*) /:

- bestilt på (*) / mottatt på (*)

- navn på kunde (r)

- adresse til kunde (r)

- Dato

(*) Slett der det er aktuelt

Angreretten utløper for tidlig for kontrakter som er underlagt forseglede varer som har blitt forseglet etter levering og som ikke er egnet for retur på grunn av hygieniske grunner, Leveranser av varer som var skreddersydde produkter spesielt for Kunden eller skreddersydd til Kundens personlige behov. Kunden er pålagt uten unntak å ta levering og betale for alle komponenter uten unntak. Leveranser av farmasøytiske produkter kan ikke returneres;

Oppsigelsens slutt

12) Garanti og ansvar

Hvis de leverte varene er defekte på tidspunktet for risikoovergangen, (f.eks. Produksjonsfeil), eller i tilfelle feil levering, har kunden enerett til retten til påfølgende reparasjon eller bytte (utskifting). Hvis erstatningen ikke er tilfredsstillende, har kunden rett til å kansellere kjøpet. Kravet bortfaller hvis Kunden ikke gir Curaprox / Curaden beskjed om mangelen eller feil levering innen 14 dager etter mottak av varene via e-post info@curaprox.si [tilpass til land], via telefon, faks eller post.

Curaprox / Curadens ansvar er underlagt gjeldende lovbestemmelser. Curaprox / Curadens ansvar er ekskludert i tilfeller (i) av vanlig uaktsomhet, (ii) indirekte og følgeskader og tapt fortjeneste, (iii) urealiserte besparelser, (iv) tap fra forsinket levering, og (v) eventuelle handlinger eller unnlatelser fra Curaprox / Curadens stedfortredende agenter, enten de er basert i kontrakt eller erstatningsrettslig.

Videre er Curaprox / Curaden ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes noen av følgende årsaker:

  • lagring, konfigurering eller bruk av produktene på en slik måte at det er upassende, i strid med kontrakten eller ulovlig;
  • bruk av inkompatible reservedeler eller tilbehør (f.eks. Strømforsyning);
  • unnlatelse av service og / eller feil modifisering eller reparasjon av produktene av kunden eller av en tredjepart;
  • offisielle ordrer eller tilfeller av force majeure, spesielt skader forårsaket av naturkatastrofer, fuktighet, fall og støt osv. Utenfor Curaprox / Curadens kontroll.

Enhver tjenesteleverandør som er ansatt for å levere varer eller tjenester, skal være ansvarlig for eventuelle mangler, forsinket ytelse og tap eller skade som oppstår som følge av tjenesteleverandørens ytelse.

Curaprox / Curaden kan ikke holdes ansvarlig for feiltrykk i reklamemateriell, datafeil i nettbutikken, feil prislapper, feil i produktillustrasjoner, fotografier, beskrivelser eller andre tekster, f.eks. I kupong- eller rabattkampanjer, eller sent eller utelatt leveranser.

13) Adresser

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens 
info@curaprox.no
www.curaden.com 

14) Personvern, opphavsrett, varemerker

Personvernerklæringen er en integrert del av disse GTB-ene. Ved å godta disse GTB-ene uttrykker kunden også sitt samtykke til personvernerklæringen.

Alle rettigheter til varemerker, bilder og opphavsrett [for de aktuelle produktene] eies av Curaprox / Curaden eller dets partnere. Nedlasting, lagring, kopiering, utskrift av data, bilder og PDF-filer, selv i utdrag, er forbudt uten Curaprox / Curadens skriftlige godkjennelse. Alle rettigheter forbeholdes. Kundens bruk for andre formål enn den tiltenkte bruken av det aktuelle produktet er forbudt.