Sveitsisk premium tannpleieSveitsisk premium tannpleie

Velg ditt land Norge Norge
Bestillinger over 800 kr leveres fraktfritt!
Sikker betaling
Levering innen 2-5 dager

Generelle betingelser for dette nettstedet

Novus Dental AS
Johannes Brunsgate 5
0452 Oslo
Norge

Org. Nr. 914 068 169

Tel: +47 22 42 72 00
E-mail: info@curaprox.no

INNHOLDSFORTEGNELSE

1) Anvendelsesområde
2) Registrering
3) Inngåelse av kontrakten
4) Priser
5)Henting på forretningsstedet
6) Levering, fraktkostnader
7) Tildeling av bruksrettigheter for digitalt innhold og programvarelisenser
8) Eiendomsforbehold, heving fra kontrakten
9) Varighet og oppsigelse av abonnementskontrakter
10) Forfallsdato og betaling
11) Tilbakekalling
12) Garanti og ansvar
13) Adresser
14) Databeskyttelse, opphavsrett, varemerkerettigheter

Versjon av April 2024


 

1) Anvendelsesområde

Disse generelle betingelsene (GTB) gjelder for forretningsforbindelser mellom Flegis d.o.o., et datterselskap av Curaden AG, (heretter: Curaprox / Curaden) og forbrukere eller virksomheter (heretter "Kunde" eller "Kunder") i den siste versjonen som er tilgjengelig når du åpner nettstedet eller bestiller produkter med hensyn til produktene som vises av Curaprox / Curaden i nettbutikken.

Disse GTB-avtalene skal, med de nødvendige vilkår, gjelde for kontrakter for levering av digitalt innhold, programvarelisenser eller kuponger, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Når du leverer programvarelisenser, er selgers plikt å oppgi en lisensnøkkel som muliggjør bruk av programvaren som selges. Kunden tilegner seg ingen immaterielle rettigheter til programvaren. Når det gjelder egenskapene til programvaren, er den relevante produktbeskrivelsen autoritativ.

Disse GTB kan gjelde for kontrakter angående produkter (varer eller tjenester) som leveres i form av en engangslevering eller en pågående levering ("abonnementsavtale"). I tilfelle en abonnementsavtale forplikter Curaprox / Curaden seg til å levere det nødvendige produktet gjennom den avtalte effektive perioden av kontrakten.  

Fra tid til annen kan personvernerklæringen eller den nåværende GTB-en til nettbutikken tilpasses, suppleres eller endres. Hver gang du går inn på eller besøker nettstedet, skal versjonen av nettstedet som er tilgjengelig på det tidspunktet være den autoritative versjonen. Besøk denne siden regelmessig for å se de nyeste reglene. Vi vil holde deg informert om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen ved å vise et varsel på nettstedet vårt og / eller mobile apper, samt en oppdatert versjon av personvernerklæringen. Hvis du ikke er enig i de modifiserte reglene, vennligst informer oss om din innvending ved å sende en e-post til info@curaprox.no [e-postadresse til landsbutikken] og slette brukerprofilen din, hvis du har opprettet en, innen ikrafttredelsesdatoen for Forandringene. Uten at du avbestiller, vil din brukerprofil fortsette å vises under de nye reglene, selv etter datoen for endringene.

En “forbruker” i denne GTB betyr enhver person som inngår juridisk bindende transaksjoner for formål som ikke primært er kommersielle og / eller kan tilskrives uavhengig forretningsaktivitet. En "virksomhet" i forbindelse med disse GTB betyr en person eller juridisk enhet eller partnerskap med juridisk personlighet som inngår en juridisk bindende transaksjon i utøvelsen av kommersiell eller uavhengig forretningsaktivitet.

Bestillinger og leveranser er bare mulig i Slovenia [tilpass til landbutikk]. Bestillinger kan utelukkende legges av Kunder som er minst 18 år eller som har fått signatur fra sin juridiske representant.

Disse generelle forretningsbetingelsene gjelder utelukkende. Curaprox / Curaden vil ikke gjenkjenne noen av kundens forretningsbetingelser som strider mot og / eller avviker fra nærværende forretningsbetingelser, med mindre Curaprox / Curaden uttrykkelig samtykker til slike vilkår skriftlig i det spesifikke tilfellet. 

2) Registrering

Hver bestilling av varer krever registrering som kunde og / eller oppretting av en brukerprofil hos Curaprox / Curaden. Flere registreringer under forskjellige navn eller adresser er forbudt.

Curaprox / Curaden kan når som helst tilbakekalle autorisasjonen uten å oppgi noen grunner. I så fall har Curaprox / Curaden rett til å blokkere og slette brukernavnet og tilhørende passord umiddelbart.

3) Inngåelse av kontrakten

Presentasjonen av produktutvalget Curaprox / Curaden i nettbutikken utgjør ikke et tilbud om å inngå en kjøpsavtale med kunden. Det er ikke bindende.

Ved å klikke på “Kjøp nå” -knappen, gir kunden et bindende tilbud om å kjøpe.

Ved å plassere en bestilling hos Curaprox / Curaden på internett (nettbutikk), via e-post, telefon, faks eller annen kommunikasjonskanal, gir kunden et tilbud om å inngå en bindende kjøpsavtale med Curaprox / Curaden. Kunden vil motta en bekreftelse på mottak av bestillingen ("Bekreftelse på mottak av ordre"). Bekreftelsen utgjør ikke aksept av tilbudet, men kun informerer kunden om at Curaprox / Curaden har mottatt bestillingen. Curaprox / Curaden vil informere Kunden om eventuelle feil i informasjonen om produktsortimentet på nettstedet og gi Kunden et tilsvarende mottilbud der det er hensiktsmessig.

Kontrakten med blir dannet når Curaprox / Curaden uttrykkelig godtar Kundens tilbud ("Ordrebekreftelse") eller når Curaprox / Curaden sender det bestilte produktet til Kunden.

Curaprox / Curadens aksept er underlagt lovligheten av bestillingen og tilgjengeligheten av de bestilte varene eller tjenestene. Hvis Curaprox / Curaden ikke kan godta Kundens ordre, vil Kunden motta et varsel om utilgjengelighet i stedet for aksept av bestillingen. Produkter som ikke kan leveres midlertidig vil bli reservert for Kunden, og Kundens bestilling forblir gyldig.

4) Priser

Prisene som gjelder på kjøpstidspunktet og bestillingen i euro (EUR) [tilpasset landvaluta], gjelder for kjøp og bestilling av varer og tjenester. Vi forbeholder oss retten til prisendringer.

Prisendringer er mulige, i hvilket tilfelle prisen som gjelder på tidspunktet for bestillingen skal gjelde.

Alle priser inneholder den slovenske merverdiavgiften (moms) til lovlig sats og eventuelt forskuddsgjenvinningsgebyret.

Prisene inkluderer ikke ekstra videresendingsutgifter (som oppstår mellom Curaprox / Curaden og Kunden).

5) Henting på forretningsstedet

Med forbehold om forhåndsavtale via telefon, kan kunden hente produktet fra et avtalt forretningssted for Curaprox / Curaden.

Ved produkthenting, blir kontrakten med Curaprox / Curaden dannet når Curaprox / Curaden uttrykkelig godtar Kundens tilbud ("Bestillingsbekreftelse") eller når Curaprox / Curaden overleverer produktet til Kunden.

6) Levering, fraktkostnader

Curaprox / Curaden skal levere varene som er bestilt så raskt som mulig til adressen gitt av kunden i bestillingen eller (hvis PayPal er valgt som betalingsmåte) til posten som registreres hos PayPal. Curaprox / Curaden har rett til å levere varer eller utføre tjenester i mer enn en del i den grad det er rimelig for kunden. Når Curaprox / Curaden leverer i flere avdrag, skal Curaprox / Curaden påta seg ekstra portokostnader.

Leveransen skal skje i henhold til videresendingsutgiftene som er oppgitt i den konkrete saken.

Leveringstiden i Slovenia er vanligvis 1 til 3 virkedager [tilpasset landhandel]. Informasjon gitt om estimert leveringstid er ikke bindende.

Digitalt innhold, kuponger og programvarelisensnøkler leveres utelukkende til kunden via elektronisk overføring (i) ved nedlasting eller (ii) eller via e-post, etter Curaprox / Curadens valg.

7) Tildeling av bruksrettigheter for digitalt innhold og programvarelisenser

Med mindre annet er angitt i beskrivelsen av innholdet i Curaprox / Curaden Online Shop, gir Curaprox / Curaden Kunden en ikke-eksklusiv rett, begrenset i tid og rom, til å bruke innholdet som er gjort tilgjengelig for private og / eller forretningsformål.

Levering av en lisensnøkkel for en programvarelisens gir Kunden rett til å bruke programvaren og / eller innholdet som er angitt i den relevante produktbeskrivelsen og lisensbestemmelsene i den grad det er beskrevet der.

Enhver overføring av innholdet til tredjeparter eller kopiering til tredjeparter utenfor omfanget av disse GTB og / eller av lisensbestemmelsene er ikke tillatt uten selgers samtykke til slik overføring til tredjeparter av lisensen i henhold til kontrakten.

Retten som gis på denne måten trer ikke i kraft før Kunden har betalt det fastsatte kontraktsgebyret i sin helhet.

8) Eiendomsforbehold, heving fra kontrakten

Curaprox / Curaden forbeholder seg retten til alle varene som er levert til full betaling.

Hvis Kunden bryter kontrakten, spesielt ved ikke å oppfylle betalingsforpliktelsene til tross for å motta en påminnelse fra Curaprox / Curaden, kan Curaprox / Curaden hevde kontrakten, etter å ha satt en rimelig avdragsfri periode, og kreve retur av varene Curaprox / Curaden beholder fortsatt tittelen. Gjenvinning eller tilknytning av varene fra Curaprox / Curaden utgjør opphevelse av kontrakten. Eventuelle videresendingsutgifter som påløper, skal bæres av kunden. Curaprox / Curaden er autorisert til å selge varene etter gjenvinning.

Curaprox / Curaden forbeholder seg retten til å avstå fra å inngå en kontrakt i tilfelle det negative resultatet av en kredittsjekk. 

9) Varighet og oppsigelse av abonnementskontrakter

Abonnementsavtaler er åpne, men er dannet i minst den virkningsperioden som er angitt i den aktuelle produktbeskrivelsen i Curaprox / Curaden Online Shop. Abonnementsavtalen kan sies opp når som helst i løpet av minimumsperioden, med virkning fra utløpet av den gjeldende minimumsperioden, eller etter utløpet av den gjeldende minimumsperioden når som helst med 14 dagers varsel sendt per brev eller per faks / e- post til adressen spesifisert i punkt 13.

Ovennevnte skal ikke berøre ekstraordinær oppsigelse for god sak. God grunn skal anses å eksistere hvis fortsettelse av kontraktsforholdet frem til avtalt opphørsdato eller til utløpet av oppsigelsestiden ikke kan anses som rimelig for den oppsigende parten i lys av omstendighetene i den spesifikke saken, etter å ha veid begge parters interesser.

10) Forfallsdato og betaling

I bestillingsprosessen godtar Curaprox / Curaden kun betalingsmåtene som vises til kunden (i nettbutikken). Curaprox / Curaden forbeholder seg retten til å avtale skriftlig med sine kunder til andre betalingsmåter enn de som er nevnt i denne delen.

For betalingsbehandling via nettbutikken bruker Curaprox / Curaden betalingsløsningen Mollie av Mollie B.V., for å tillate kunden sikker og sikker betaling med kredittkort eller mulige alternative betalingsmåter.

I tilfelle betaling via en betalingsmåte levert av PayPal, blir betalingen behandlet av betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: "PayPal"), underlagt PayPal-vilkårene for bruk, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / brukeravtalen full eller - i tilfelle Kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betalingsbetingelsene uten en PayPal-konto, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- full.

Kjøpesummen og eventuelle videresendingsutgifter forfaller og betales ved inngåelse av kontrakten, underlagt paragraf (3). Hvis det er avtalt kontant på forhånd ved bankoverføring, forfaller betalingen og betales umiddelbart etter kontraktsinngåelsen, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.

Curaprox / Curaden kan kreve uten å oppgi noen grunn på forhånd. Bestillingen blir behandlet etter mottak av betaling.

Hvis kunden misligholder betalingen, har Curaprox / Curaden rett til å kreve et fast påminnelsesgebyr som er spesifisert i bestillingsprosessen. Ovennevnte berører ikke Curaprox / Curadens rett til å kreve ytterligere kompensasjon, spesielt for kostnadene ved gjeldshåndhevelse gjennom et inkassobyrå eller advokat.

Kuponger til Curaprox / Curaden Online Shop må innløses før bestillingsprosessen er fullført, og ingen fradrag vil bli tillatt deretter.

Kuponger kan utløses utelukkende under de vilkår og betingelser som er angitt på kupongen og for produktgruppene som er spesifisert på kupongen. Visse produkter kan ekskluderes fra kupongkampanjen.

Kuponger eller lovlig tillatte rabatter (f.eks. Volumrabatter) kan ikke brukes kumulativt på en individuell bestilling. Kuponger kan ikke innløses for kontanter.

Kupongen er overførbar. Curaprox / Curaden kan effektivt oppfylle sine forpliktelser ved å tilby ytelse til enhver kupongbærer som innløser den i nettbutikken.

11) Tilbakekalling

Hvis du som kunde er forbruker (B2C), har du rett til å kansellere din intensjonserklæring om å inngå avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at du har mottatt varene ved å returnere varene til Curaden. Kunden må i tillegg varsle Curaden om tilbakekallingen skriftlig (f.eks. brev eller e-post) innen samme frist. Fristen begynner på dagen for forsendelse eller henting av varene. Rettidig forsendelse av varene er tilstrekkelig for å overholde angrefristen. Tilbakekallet i tekstform (hier) sendes til adressen oppgitt i punkt 13 eller via e-post til info@curaprox.no. Kunden har bevisbyrden for forsendelsen av varene som skal returneres.

Tilbakekallingen er ekskludert og eksisterer ikke for:

  • Levering av varer som er skreddersydd spesielt for kunden eller som er tydelig tilpasset kundens personlige behov. Kunden er forpliktet til å akseptere og betale for alle deler uten unntak;
  • Levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene, dersom forseglingen er fjernet etter levering;
  • Leveranser av medisiner kan ikke returneres;
  • Levering av lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare i forseglet pakke dersom forseglingen er fjernet etter levering.

Kontrakter om levering av tjenester knyttet til fritidsaktiviteter, med mindre annet er avtalt, dersom kontrakten gir en bestemt dato eller periode for tilbudet.

Ved en effektiv heving eller heving fra kontrakten, må begge parter returnere tjenestene som allerede er mottatt. Hvis kunden kun kan returnere de mottatte varene i forringet stand, må han kompensere Curaden i omfanget av redusert verdi.

Kunden må bære kostnadene og risikoen ved returforsendelsen, med mindre de leverte varene ikke samsvarer med de bestilte varene.

Curaden vil utøve sin tilbakeholdsrett inntil varene har blitt returnert i sin helhet.

Ved utelukkelse av angre- og returretten skal kunden bære kostnadene ved å sende varene til oss på nytt.

Avbestillingsregler
Angrerett

Du har rett til å heve denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg, som ikke er transportør, har tatt eller har tatt i besittelse av det siste godset.

For å utøve tilbakekallingsretten må du informere oss (Novus Dental AS, Johannes Brunsgate 5, 0452 Oslo,Norge, e-postadresse: info@curaden.no) ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e- mail) av din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveoppsigelsesskjema (hier) til dette formålet, som imidlertid ikke er obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om bruk av angreretten før angrefristens utløp.

Konsekvenser av tilbakekallet

Hvis du hever denne kontrakten, skal vi refundere deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den mest gunstige standardleveransen som tilbys av oss ), uten unødig forsinkelse og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok varselet om din tilbakekalling av denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke i noe tilfelle bli belastet med gebyrer på grunn av denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som er først.

Du må returnere varene til oss uten unødig opphold og i alle fall senest innen fjorten dager fra den dagen du varsler oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender varene før utløpet av fristen på fjorten dager.

Vi vil dekke kostnadene ved å returnere varene.

Du må kun betale for verditap på varene dersom dette verditapet skyldes håndtering av varene som ikke er nødvendig for å kontrollere varens tilstand, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse/utryddelse av angreretten: Angrerett eksisterer blant annet ikke for kontrakter om levering av varer som ikke er prefabrikkerte og for tilvirkning hvor et individuelt valg eller bestemmelse fra forbrukeren er avgjørende eller som er tydelig tilpasset forbrukerens personlige behov og det utløper for tidlig for kontrakter om levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene dersom forseglingen deres er fjernet etter levering.

Frivillig returgaranti: For alle kjøp fra Curaden-serien gir vi deg en frivillig returgaranti på totalt 30 dager fra mottak av varene, i tillegg til den lovfestede angreretten. Du kan trekke deg fra kontrakten selv etter at 14-dagers angrefrist er utløpt ved å returnere varene til oss innen 30 dager etter mottak (perioden starter dagen etter mottak av varene), forutsatt at varene er komplette og i original emballasje og er i ubrukt og uskadet stand og varene er ikke spesiallaget etter kundens spesifikasjoner eller tydelig tilpasset personlige behov. Rettidig utsendelse er tilstrekkelig for å overholde fristen.

Varene skal returneres til: Novus Dental AS, Johannes Brunsgate, 50452 Oslo, Norge.

Den kontraktsmessige gitte garantien om frivillig retur påvirker ikke dine lovfestede rettigheter og krav. Spesielt forblir din lovfestede rett til tilbakekall og dine lovbestemte garantirettigheter ubegrensede.

12) Garanti og ansvar

Hvis de leverte varene er defekte på tidspunktet for risikoovergangen, (f.eks. Produksjonsfeil), eller i tilfelle feil levering, har kunden enerett til retten til påfølgende reparasjon eller bytte (utskifting). Hvis erstatningen ikke er tilfredsstillende, har kunden rett til å kansellere kjøpet. Kravet bortfaller hvis Kunden ikke gir Curaprox / Curaden beskjed om mangelen eller feil levering innen 14 dager etter mottak av varene via e-post info@curaprox.si [tilpass til land], via telefon, faks eller post.

Curaprox / Curadens ansvar er underlagt gjeldende lovbestemmelser. Curaprox / Curadens ansvar er ekskludert i tilfeller (i) av vanlig uaktsomhet, (ii) indirekte og følgeskader og tapt fortjeneste, (iii) urealiserte besparelser, (iv) tap fra forsinket levering, og (v) eventuelle handlinger eller unnlatelser fra Curaprox / Curadens stedfortredende agenter, enten de er basert i kontrakt eller erstatningsrettslig.

Videre er Curaprox / Curaden ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes noen av følgende årsaker:

  • lagring, konfigurering eller bruk av produktene på en slik måte at det er upassende, i strid med kontrakten eller ulovlig;
  • bruk av inkompatible reservedeler eller tilbehør (f.eks. Strømforsyning);
  • unnlatelse av service og / eller feil modifisering eller reparasjon av produktene av kunden eller av en tredjepart;
  • offisielle ordrer eller tilfeller av force majeure, spesielt skader forårsaket av naturkatastrofer, fuktighet, fall og støt osv. Utenfor Curaprox / Curadens kontroll.

Enhver tjenesteleverandør som er ansatt for å levere varer eller tjenester, skal være ansvarlig for eventuelle mangler, forsinket ytelse og tap eller skade som oppstår som følge av tjenesteleverandørens ytelse.

Curaprox / Curaden kan ikke holdes ansvarlig for feiltrykk i reklamemateriell, datafeil i nettbutikken, feil prislapper, feil i produktillustrasjoner, fotografier, beskrivelser eller andre tekster, f.eks. I kupong- eller rabattkampanjer, eller sent eller utelatt leveranser.

13) Adresser

Novus Dental AS
Johannes Brunsgate 5
0452 Oslo
Norge

info@curaprox.no

14) Databeskyttelse, opphavsrett, varemerkerettigheter

Personvernerklæringen er en integrert del av disse GTB-ene. Ved å godta disse GTB-ene uttrykker kunden også sitt samtykke til personvernerklæringen.

Alle rettigheter til varemerker, bilder og opphavsrett [for de aktuelle produktene] eies av Curaprox / Curaden eller dets partnere. Nedlasting, lagring, kopiering, utskrift av data, bilder og PDF-filer, selv i utdrag, er forbudt uten Curaprox / Curadens skriftlige godkjennelse. Alle rettigheter forbeholdes. Kundens bruk for andre formål enn den tiltenkte bruken av det aktuelle produktet er forbudt.Denne informasjonen er oversatt for enkelhets skyld for de involverte partene. Ved eventuelle uoverensstemmelser eller konflikter mellom den oversatte versjonen og den originale engelske versjonen, skal den engelske versjonen ha forrang og anses som den juridisk bindende og autoritative versjonen. Det er herved erkjent at oversettelsen har blitt generert ved maskinoversettelse, og mens det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, gis det ingen garantier angående fullstendigheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til oversettelsen.